Gần 10 container 40′ dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực an toàn đã được đóng tại nhà máy LANDGLASS về Công ty Kính Đức Đạt (mã hiệu chế tạo: DD)

Kinh-duc-dat-01   Kinh-duc-dat-02   Kinh-duc-dat-03   Kinh-duc-dat-04   Kinh-duc-dat-05   Kinh-duc-dat-06   Kinh-duc-dat-07   Kinh-duc-dat-08   Kinh-duc-dat-09   Kinh-duc-dat-10