PHU SON Corporation HCM lắp đặt dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn LANDGLASS tại nhà máy THUAN CHAU GLASS.

THUAN CHAU GLASS - 01

THUAN CHAU GLASS - 02

THUAN CHAU GLASS - 03

THUAN CHAU GLASS - 04

THUAN CHAU GLASS - 05

THUAN CHAU GLASS - 06

THUAN CHAU GLASS - 07

THUAN CHAU GLASS - 08

THUAN CHAU GLASS - 09

THUAN CHAU GLASS - 10

THUAN CHAU GLASS - 11

THUAN CHAU GLASS - 12

THUAN CHAU GLASS - 13

THUAN CHAU GLASS - 14

THUAN CHAU GLASS - 15

THUAN CHAU GLASS - 16

THUAN CHAU GLASS - 17

THUAN CHAU GLASS - 18

THUAN CHAU GLASS - 19