PHU SON Corporation HCM giao dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn dạng hộp LANDGLASS tại nhà máy TASON GLASS TECHNOLOGY.

TASON GLASS - 01

TASON GLASS - 02

TASON GLASS - 03

TASON GLASS - 04

TASON GLASS - 05

TASON GLASS - 06

TASON GLASS - 07

TASON GLASS - 08

TASON GLASS - 09

TASON GLASS - 10

TASON GLASS - 11

TASON GLASS - 12

TASON GLASS - 13

TASON GLASS - 14

TASON GLASS - 15

TASON GLASS - 16

TASON GLASS - 17

TASON GLASS - 18

TASON GLASS - 19

TASON GLASS - 20

TASON GLASS - 21

TASON GLASS - 22

TASON GLASS - 23

TASON GLASS - 24

TASON GLASS - 25

TASON GLASS - 26