PHU SON Corporation HN lắp đặt dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực FULL-TIME tại nhà máy THUY NGAN GLASS.

THUY NGAN GLASS - 01

THUY NGAN GLASS - 02

THUY NGAN GLASS - 03

THUY NGAN GLASS - 04

THUY NGAN GLASS - 05

THUY NGAN GLASS - 06

THUY NGAN GLASS - 07

THUY NGAN GLASS - 08

THUY NGAN GLASS - 09

THUY NGAN GLASS - 10

THUY NGAN GLASS - 11

THUY NGAN GLASS - 12

THUY NGAN GLASS - 13