Tiếp tục những ngày nắng nóng tại chảo lửa miền Nam Trung bộ. PHU SON Corporation HCM giao dây chuyền từ động mài bóng 4 cạnh kính HISENG tại nhà máy KIM LINH GLASS.

HISENG-KIM-LINH-GLASS-01

HISENG-KIM-LINH-GLASS-02

HISENG-KIM-LINH-GLASS-04

HISENG-KIM-LINH-GLASS-05

HISENG-KIM-LINH-GLASS-06

HISENG-KIM-LINH-GLASS-07

HISENG-KIM-LINH-GLASS-08

HISENG-KIM-LINH-GLASS-09