Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN và LANDGLASS đã hoàn thành lắp đặt phần cơ, điện cộng nghiệp và cài đặt phần mềm tự động hóa dây chuyền sx kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn tại nhà máy PHUC KHANG GLASS.

landglass-phuson-01   landglass-phuson-02   landglass-phuson-03   landglass-phuson-04   landglass-phuson-05   landglass-phuson-06   landglass-phuson-07   landglass-phuson-08   landglass-phuson-09   landglass-phuson-10