PHU SON Corporation HN giao buồng cao áp xuất kính dán an toàn công nghệ đối lưu bằng quạt tuần hoàn CHAOYANG tại nhà máy RICCO GLASS. Điều kiện nhà máy đang trong quá trình xây dựng và trời mưa lầy cùng địa hình công trường nhưng công việc vẫn được hoàn thành xuyên trong đêm trong đêm đầu của năm Canh Tý.