INTERMAC với lực lượng nhân sự hùng hậu nhất, trình diễn nhiều loại thiết bị ngành kính công nghệ 4.0 nhất, trên diện tích gian hàng lớn nhất đã chinh phục được toàn thể các khách hàng và đối tác đến từ khắp nơi trên thế giới tại triển lãm Công Nghệ Kính GLASSTEC – Dusseldolf – CHLB Đức (23-26th Oct 2018)

INTERMAC Industry -01

INTERMAC Industry -02

INTERMAC Industry -03

INTERMAC Industry -04

INTERMAC Industry -05

INTERMAC Industry -06

INTERMAC Industry -07

INTERMAC Industry -08

INTERMAC Industry -09

INTERMAC Industry -10

INTERMAC Industry -11

INTERMAC Industry -12

INTERMAC Industry -13

INTERMAC Industry -14

INTERMAC Industry -15

INTERMAC Industry -16

INTERMAC Industry -17

INTERMAC Industry -18

INTERMAC Industry -19

INTERMAC Industry -20

INTERMAC Industry -21

INTERMAC Industry -22

INTERMAC Industry -23

INTERMAC Industry -24

INTERMAC Industry -25

INTERMAC Industry -26

INTERMAC Industry -27

INTERMAC Industry -28

INTERMAC Industry -29

INTERMAC Industry -30

INTERMAC Industry -31