TIMBERY chính thức công bố Dây chuyền sx kính cường lực Công nghệ mới – Diện mạo mới – Logo mới – Tầm vóc mới – Vị thế mới.

Dây chuyền sx kính cường lực công nghệ đối lưu cưỡng bức nhiệt bằng hệ thống quạt tuần hoàn thế hệ mới nhất này sẽ về đến nhà máy của nhà đầu tư tại Việt Nam (NAM ANH THI GLASS) trong tháng 8 năm 2017.

NAM-ANH-THI-GLASS-01   NAM-ANH-THI-GLASS-02   NAM-ANH-THI-GLASS-03   NAM-ANH-THI-GLASS-04   NAM-ANH-THI-GLASS-05   NAM-ANH-THI-GLASS-06   NAM-ANH-THI-GLASS-07   NAM-ANH-THI-GLASS-08   NAM-ANH-THI-GLASS-09   NAM-ANH-THI-GLASS-10   NAM-ANH-THI-GLASS-11   NAM-ANH-THI-GLASS-12   NAM-ANH-THI-GLASS-13   NAM-ANH-THI-GLASS-14   NAM-ANH-THI-GLASS-15