PHU SON Corporation HCM tiếp tục miệt mài triển khai công việc một cách an toàn tại một trong những địa phương hiện đang bị Covid hoành hành nặng nề nhất!