PHU SON Corporation lắp hệ thống quạt đối lưu cưỡng bức nhiệt tuần hoàn dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực LANDGLASS tại nhà máy TA SON GLASS TECHNOLOGY.