Đội nhóm Kỹ sự PHU SON Corporation HCM-HN hoàn thành lắp đặt hệ thống nạp kính HISENG tích hợp đủ chức năng hoàn toàn tự động Đội nhóm Kỹ sự PHU SON Corporation HCM-HN hoàn thành lắp đặt hệ thống nạp kính HISENG tích hợp đủ chức năng: đo kích thước và độ dày tấm kính, chuyển dữ liệu vào 2 máy song cạnh, các máy nhận dữ liệu – điều chỉnh các tính năng – thay đổi hệ thống đầu mài di động tốc độ nhanh -nạp kính và mài bóng 4 cạnh kính hoàn toàn tự động.

ban-dat-do-kinh-01   ban-dat-do-kinh-02   ban-dat-do-kinh-03   ban-dat-do-kinh-04   ban-dat-do-kinh-05   ban-dat-do-kinh-06   ban-dat-do-kinh-07   ban-dat-do-kinh-08