PHU SON Corporation HCM tiếp tục cung cấp và lắp đặt hàng loạt các robot tự động nạp/dỡ kính thông minh tốc độ nhanh YINRUI để thay thế tối đa sức người cho các dây chuyền tự động sản xuất kính cường lực tại nhà máy ĐẠI DƯƠNG KÍNH.

ocen-glass-01

ocen-glass-02

ocen-glass-03

ocen-glass-04

ocen-glass-05

ocen-glass-06

ocen-glass-07

ocen-glass-08

ocen-glass-09

ocen-glass-10

ocen-glass-11

ocen-glass-12