PHU SON Corporation HN giao robot nạp/dỡ kính tốc độ nhanh YINRUI tại nhà máy CAG.

CAG-01

CAG-02

CAG-03

CAG-04

CAG-05

CAG-06

CAG-07

CAG-08

CAG-09

CAG-10

CAG-11

CAG-12

CAG-13