PHU SON Corporation HCM lắp đặt robot nạp kính đa điểm khổ lớn cho dây chuyền tự động nạp-cắt-bẻ tách kính INTERMAC tại nhà máy VIKING GLASS.