PHU SON Corporation HCM lắp đặt và bàn giao robot nạp kính 2 bên đa điểm khổ lớn HUMAM cho dây chuyền cắt kính INTERMAC thứ 2 tại nhà máy HAI NAM GLASS.

human-hai-nam-glass-01

human-hai-nam-glass-02

human-hai-nam-glass-03

human-hai-nam-glass-04

human-hai-nam-glass-05

human-hai-nam-glass-06

human-hai-nam-glass-07

human-hai-nam-glass-08

human-hai-nam-glass-09

human-hai-nam-glass-10

human-hai-nam-glass-11

human-hai-nam-glass-12

human-hai-nam-glass-13