Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ Tướng Chính phủ, PHU SON Corporation phải tạm dừng triển khai tiếp một số dự án. Nhưng công việc vẫn được duy trì tại một số dự án mà địa điểm đặt nhà máy tại các khu công nghiệp cùng với việc các kỹ sư được tổ chức ăn nghỉ ngay trong khuôn viên nhà máy và được chính quyền địa phương cho phép, .

Mọi yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối vẫn được thực hiện một cách nghiêm khắc và việc giữ giãn cách khoảng cách cũng được duy trì nghiêm túc tại nhà máy ĐẠI DƯƠNG KÍNH trong quá trình lắp đặt buồng cao áp, bình tích áp, máy nén khí trục vít và máy sấy khí cùng hệ thống đường nước, đường khí và đường điện cho dây chuyền tự động sản xuất kính dán an toàn.