Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN đã hoàn thành lắp đặt các loại máy mài và khoan kính FUSHAN tại nhà máy PHUC KHANG GLASS

fushan-phuc-khang-glass-01   fushan-phuc-khang-glass-02   fushan-phuc-khang-glass-03   fushan-phuc-khang-glass-04   fushan-phuc-khang-glass-05   fushan-phuc-khang-glass-06   fushan-phuc-khang-glass-07   fushan-phuc-khang-glass-08   fushan-phuc-khang-glass-09   fushan-phuc-khang-glass-10   fushan-phuc-khang-glass-11