PHU SON Corporation HN lắp đặt và bàn giao Máy màI vát cạnh thẳng gương kính FUSHAN tại nhà máy sản xuất gương trang trí cao cấp TORINO (Thương hiệu sản phẩm gương mỹ thuật ARCHITORINO).