Hơn 10 kỹ sư PHU SON Corporation HCM tiếp tục khắc phục mọi khó khăn triển khai 100% các đầu mục công việc ngày đêm và ăn nghỉ tại chỗ trong giai đoạn dịch bệnh vẫn bùng phát mạnh tại Sài Gòn nhằm đảm bảo tiến độ dự án và giữ an toàn tại nhà máy NPK GLASS.