PHU SON Corporation HCM tiếp tục công việc những ngày nắng nóng tại miền Trung thân yêu.

mien-trung-01

mien-trung-02

mien-trung-03

mien-trung-04

mien-trung-05

mien-trung-06

mien-trung-07

mien-trung-08

mien-trung-09

mien-trung-10

mien-trung-11

mien-trung-12

mien-trung-13

mien-trung-14

mien-trung-15

mien-trung-16

mien-trung-17

mien-trung-18

mien-trung-19

mien-trung-20

mien-trung-21