Hãy cùng trải nghiệm thực tế nhà máy thông minh do LANDGLASS thiết kế theo mô hình quản trị sản xuất tiên tiến nhất LEAN Engineering – ERP – MES tiên tiến nhất với cơ chế hoàn toàn tự động từ kính nguyên liệu đến đóng gói thành phẩm kính an toàn và tiết kiệm năng lượng.