Lễ Chuyển giao công nghệ và Khánh thành nhà máy sx kính an toàn & tiết kiệm năng lượng TIEN CHAU GLASS (nhà máy 3) PHU SON Corporation từ hào được tín nhiệm lựa chọn cung cấp và chuyển giao cồn nghệ 100% các loại dây chuyền thiết bị sx kính an toàn & tiết kiệm năng lượng tại cả 3 nhà máy TIEN CHAU GLASS trong suốt nhiều năm qua.