Thần tốc của mọi loại tốc độ, PHU SON Corporation HCM ngày đêm hoàn thành lắp đặt, vận hành thử và chuyển giao công nghệ đưa nhà máy sản xuất kính cường lực THANH HIEN GLASS vào sản xuất với sản phẩm có chất lượng hoàn hảo trong thời gian không quá 10 ngày như kế hoạch đặt ra trong điều kiện địa phương vẫn thuộc nhóm IV (nhóm đỏ) Covid-19 tại miền Tây nam bộ!

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhất của Công Kính Thanh Hiền cùng sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách của các kỹ sư PHU SON Corporation HCM trong giai đoạn dịch bệnh nặng nề để hoàn thành lắp đặt & chuyển giao công nghệ và sẵn sàng lập tức tiếp tục lên đường thực hiện các dự án khác.