PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt một loạt máy tự động nạp và dỡ kính YINRUI tại nhà máy THIEN PHU GLASS.

may-nap-kinh-YINRUI-01

may-nap-kinh-YINRUI-02

may-nap-kinh-YINRUI-03

may-nap-kinh-YINRUI-04

may-nap-kinh-YINRUI-05

may-nap-kinh-YINRUI-06

may-nap-kinh-YINRUI-07

may-nap-kinh-YINRUI-08

may-nap-kinh-YINRUI-09

may-nap-kinh-YINRUI-10

may-nap-kinh-YINRUI-11

may-nap-kinh-YINRUI-12