Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao máy tự động nạp hạt hút ẩm vào thanh cữ nhôm làm kính hộp cách âm cách nhiệt LIJIANG tại nhà máy EURO_G A.

1   2   3   4   5   6-7   20170616_081047   20170621_092030-new   20170621_095244   201706521_095249   201706521_095250   201706521_095251