PHU SON Corporation HN giao 2 máy tự động mài bóng song cạnh thẳng kính FUSHAN tại nhà máy TN GLASS

tn-glass-01

tn-glass-02

tn-glass-03

tn-glass-04

tn-glass-05

tn-glass-06

tn-glass-07

tn-glass-08

tn-glass-09

tn-glass-10

tn-glass-11

tn-glass-12

tn-glass-13

tn-glass-14

tn-glass-15

tn-glass-16

tn-glass-17

tn-glass-18