PHU SON Corporation HN lắp đặt 2 máy tự động mài bóng song cạnh kính FUSHAN thế hệ mới tại nhà máy DUC DAT GLASS.

DUC DAT GLASS - fushan - 01

DUC DAT GLASS - fushan - 02

DUC DAT GLASS - fushan - 03

DUC DAT GLASS - fushan - 04

DUC DAT GLASS - fushan - 05

DUC DAT GLASS - fushan - 06

DUC DAT GLASS - fushan - 07

DUC DAT GLASS - fushan - 08

DUC DAT GLASS - fushan - 09

DUC DAT GLASS - fushan - 10

DUC DAT GLASS - fushan - 11

DUC DAT GLASS - fushan - 12

DUC DAT GLASS - fushan - 13

DUC DAT GLASS - fushan - 14

DUC DAT GLASS - fushan - 15