Máy trung tâm CNC 5 trục 2 chiều dạng đứng hoàn toàn tự động Khoan-Khoét-Mài kính GLASSMAN đã về đến nhà máy TRUONG MINH ALUMINIUM & SAFETY GLASS và công tác lắp đặt cũng được thực hiện ngay lập tức do hàng về trễ so với kế hoạch.

Glass-man-truong-minh-glass-01   Glass-man-truong-minh-glass-02   Glass-man-truong-minh-glass-03   Glass-man-truong-minh-glass-04   Glass-man-truong-minh-glass-05   Glass-man-truong-minh-glass-06   Glass-man-truong-minh-glass-07-8   Glass-man-truong-minh-glass-09 Glass-man-truong-minh-glass-10