Máy trung tâm CNC 5 trục 2 chiều dạng đứng hoàn toàn tự động Khoan-Khoét-Mài kính GLASSMAN đã về đến nhà máy NGOC THUY GLASS.

NGOC-THUY-GLASS-01   NGOC-THUY-GLASS-02   NGOC-THUY-GLASS-03   NGOC-THUY-GLASS-04   NGOC-THUY-GLASS-05   NGOC-THUY-GLASS-06   NGOC-THUY-GLASS-07   NGOC-THUY-GLASS-08   NGOC-THUY-GLASS-09   NGOC-THUY-GLASS-10