PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao công nghệ Máy trung tâm CNC Khoan-Khoét-Mài kính 5 trục 2 chiều dạng đứng khổ lớn GLASSMAN tại nhà máy kính cường lực, kính an toàn Ninh Bình.

GLASSMAN-NIBI-01

GLASSMAN-NIBI-02

GLASSMAN-NIBI-03

GLASSMAN-NIBI-04

GLASSMAN-NIBI-05

GLASSMAN-NIBI-06

GLASSMAN-NIBI-07

GLASSMAN-NIBI-08

GLASSMAN-NIBI-09

GLASSMAN-NIBI-10

GLASSMAN-NIBI-11

GLASSMAN-NIBI-12

GLASSMAN-NIBI-13

GLASSMAN-NIBI-14

GLASSMAN-NIBI-15

GLASSMAN-NIBI-16

GLASSMAN-NIBI-17

GLASSMAN-NIBI-18

GLASSMAN-NIBI-19

GLASSMAN-NIBI-20

GLASSMAN-NIBI-21

GLASSMAN-NIBI-22