PHU SON Corporation chúc các Doanh nhân Doanh nghiệp trên cả nước thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều thành công để cùng tiếp tục đưa đất nước ta phát triển vững mạnh và hiện đại hơn nữa. PHU SON Corporation đang nỗ lực nhanh nhất ngày đêm triển khai công việc lắp đặt tại tất cả các dự án trên toàn quốc và chuyển giao công nghệ 4.0 máy trung tâm CNC khoan – khoét – mài bóng kính hoàn toàn tự động tại nhà máy TIEN CHAU GLASS.

TIEN CHAU GLASS - 01

TIEN CHAU GLASS - 02

TIEN CHAU GLASS - 03

TIEN CHAU GLASS - 04

TIEN CHAU GLASS - 05

TIEN CHAU GLASS - 06

TIEN CHAU GLASS - 07

TIEN CHAU GLASS - 08

TIEN CHAU GLASS - 09

TIEN CHAU GLASS - 10

TIEN CHAU GLASS - 11

TIEN CHAU GLASS - 12

TIEN CHAU GLASS - 13

TIEN CHAU GLASS - 14

TIEN CHAU GLASS - 15

TIEN CHAU GLASS - 16

TIEN CHAU GLASS - 17

TIEN CHAU GLASS - 18

TIEN CHAU GLASS - 19

TIEN CHAU GLASS - 20

TIEN CHAU GLASS - 21

TIEN CHAU GLASS - 22

TIEN CHAU GLASS - 23

TIEN CHAU GLASS - 24

TIEN CHAU GLASS - 25

TIEN CHAU GLASS - 26

TIEN CHAU GLASS - 27

TIEN CHAU GLASS - 28

TIEN CHAU GLASS - 29

TIEN CHAU GLASS - 30

TIEN CHAU GLASS - 31

TIEN CHAU GLASS - 32

TIEN CHAU GLASS - 33