PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao Máy trung tâm CNC Khoan – Khoét – Mài 5 trục 2 chiều khổ lớn GLASSMAN tại nhà máy HONG PHUC GLASS. HONG PHUC GLASS -01   HONG PHUC GLASS -02   HONG PHUC GLASS -03   HONG PHUC GLASS -04   HONG PHUC GLASS -05   HONG PHUC GLASS -06   HONG PHUC GLASS -07   HONG PHUC GLASS -08   HONG PHUC GLASS -09   HONG PHUC GLASS -10   HONG PHUC GLASS -11   HONG PHUC GLASS -12   HONG PHUC GLASS -13   HONG PHUC GLASS -14   HONG PHUC GLASS -15