PHU SON Corporation HN lắp đặt máy trung tâm CNC Khoan-Khoét-Mài 5 trục 2 chiều dạng đứng GLASSMAN tại nhà máy TUYET LAN GLASS.

TUYET LAN GLASS-01

TUYET LAN GLASS-1

TUYET LAN GLASS-02

TUYET LAN GLASS-03

TUYET LAN GLASS-04

TUYET LAN GLASS-05

TUYET LAN GLASS-06

TUYET LAN GLASS-07

TUYET LAN GLASS-8

TUYET LAN GLASS-09

TUYET LAN GLASS-10

TUYET LAN GLASS-12

TUYET LAN GLASS-13

TUYET LAN GLASS-14

TUYET LAN GLASS-15

TUYET LAN GLASS-16

TUYET LAN GLASS-17

TUYET LAN GLASS-19

TUYET LAN GLASS-20

TUYET LAN GLASS-21TUYET LAN GLASS-22