Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HCM-HN đang rất gấp rút hoàn thành việc lắp đặt và chuyển giao công nghệ máy Trung tâm CNC gia công kính GLASSMAN tại nhà máy kính an toàn & tiết kiệm năng lượng TIEN CHAU GLASS (nhà máy 3)

tien-chau-nha-may-01   tien-chau-nha-may-02   tien-chau-nha-may-03   tien-chau-nha-may-04   tien-chau-nha-may-05   tien-chau-nha-may-06   tien-chau-nha-may-07   tien-chau-nha-may-08   tien-chau-nha-may-09   tien-chau-nha-may-10