PHU SON Corporation hoàn thành lắp đặt cà chuyển giao Máy trung tâm CNC gia công kính 5 trục GLASSMAN tại nhà máy 2 EUROWINDOW – PHU SON Corporation.