Công việc đầu tiên năm 2021 của PHU SON Corporation HCM bằng việc lắp đặt Máy trung tâm CNC 5 trục dạng nằm INTERMAC Master Series II chế tạo tại Italy – số 1 thế giới về máy trung tâm CNC ngành kính, với full các tính năng và option.

Máy có thể đáp ứng các yêu cầu với độ khó cao nhất về kỹ mỹ thuật cho các sản phẩm siêu đẹp trong xây dựng và nội thất kính xuất khẩu.

Đây là máy trung tâm CNC 5 trục thứ 3 do PHU SON Corporation HCM cung cấp cho nhà máy 1 và nhà máy 2 VINH KHANG GLASS.