PHU SON Corporation HCM cùng GLASSMAN trân trọng cảm ơn VINH KHANG GLASS là khách hàng Việt Nam lựa chọn máy trung tâm CNC 5 trục 2 chiều dạng đứng Khoan-Khoét-Mài kính hoàn toàn tự động GLASSMAN đầu tiên và cũng là khách hàng đầu tiên mua máy tương tự thứ 2.

VINH KHANG GLASS 01   VINH KHANG GLASS 02   VINH KHANG GLASS 03   VINH KHANG GLASS 04   VINH KHANG GLASS 05   VINH KHANG GLASS 06   VINH KHANG GLASS 07   VINH KHANG GLASS 08   VINH KHANG GLASS 09   VINH KHANG GLASS 10   VINH KHANG GLASS 11   VINH KHANG GLASS 12