PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt và chuyển giao 2 dây chuyền hoàn toàn tự động bao gồm 2 máy trung tâm CNC 5 trục 2 chiều dạng đứng khổ lớn GLASSMAN và 2 máy rửa & sấy khô kính dạng đứng khổ lớn LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS.

LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS - 01

LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS - 02

LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS - 03

LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS - 04

LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS - 05

LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS - 06

LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS - 07

LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS - 08

LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS - 09

LIJIANG tại nhà máy mới VINH KHANG GLASS - 10