Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN đang rất gấp rút thực hiện việc lắp đặt Máy trung tâm CNC 5 trục 2 chiều dạng đứng hoàn toàn tự động Khoan-Khoét-Mài kính GLASSMAN tại nhà máy NGOC THUY GLASS.

Với việc làm chủ hoàn toàn công nghệ và chuyên nghiệp nên công tác lắp đặt được triển khai rất nhanh – gọn – lẹ và hiệu quả.

glass-man-ngoc-thuy-glass-01   glass-man-ngoc-thuy-glass-02   glass-man-ngoc-thuy-glass-03   glass-man-ngoc-thuy-glass-04   glass-man-ngoc-thuy-glass-05   glass-man-ngoc-thuy-glass-06   glass-man-ngoc-thuy-glass-07   glass-man-ngoc-thuy-glass-08   glass-man-ngoc-thuy-glass-09   glass-man-ngoc-thuy-glass-10   glass-man-ngoc-thuy-glass-11   glass-man-ngoc-thuy-glass-12   glass-man-ngoc-thuy-glass-13   glass-man-ngoc-thuy-glass-14   glass-man-ngoc-thuy-glass-15   glass-man-ngoc-thuy-glass-16   glass-man-ngoc-thuy-glass-17   glass-man-ngoc-thuy-glass-18   glass-man-ngoc-thuy-glass-19   glass-man-ngoc-thuy-glass-20   glass-man-ngoc-thuy-glass-21   glass-man-ngoc-thuy-glass-22