PHU SON Corporation hoàn thành lắp đặt và chuyển giao công nghệ máy trung tâm CNC 5 trục 2 chiều dạng đứng GLASSMAN tại nhà máy HOANG LONG GLASS.

glassman-hoang-long-glass-01   glassman-hoang-long-glass-02   glassman-hoang-long-glass-03   glassman-hoang-long-glass-04   glassman-hoang-long-glass-05   glassman-hoang-long-glass-06   glassman-hoang-long-glass-07   glassman-hoang-long-glass-08   glassman-hoang-long-glass-09   glassman-hoang-long-glass-10   glassman-hoang-long-glass-11   glassman-hoang-long-glass-12   glassman-hoang-long-glass-13   glassman-hoang-long-glass-14   glassman-hoang-long-glass-15   glassman-hoang-long-glass-16   glassman-hoang-long-glass-17   glassman-hoang-long-glass-18   glassman-hoang-long-glass-19