PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao Máy Nối – Uốn gập đa hình – Cắt thanh cữ nhôm sx kính hộp hoàn toàn tự động LIJIANG tại nhà máy EURO A_G

LIJIANG-euro-ag-01   LIJIANG-euro-ag-02   LIJIANG-euro-ag-03     LIJIANG-euro-ag-04   LIJIANG-euro-ag-05   LIJIANG-euro-ag-06   LIJIANG-euro-ag-07   LIJIANG-euro-ag-08   LIJIANG-euro-ag-09   LIJIANG-euro-ag-10   LIJIANG-euro-ag-11   LIJIANG-euro-ag-12   LIJIANG-euro-ag-13   LIJIANG-euro-ag-14   LIJIANG-euro-ag-15   LIJIANG-euro-ag-16   LIJIANG-euro-ag-17   LIJIANG-euro-ag-18   LIJIANG-euro-ag-19   LIJIANG-euro-ag-20   LIJIANG-euro-ag-21   LIJIANG-euro-ag-22   LIJIANG-euro-ag-23   LIJIANG-euro-ag-24   LIJIANG-euro-ag-25   LIJIANG-euro-ag-26   LIJIANG-euro-ag-27