Thông số kĩ thuật:

Nhiệt độ làm việc 0–40°C
Áp suất khí 0.05—0.15Mpa