PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt 2 máy mài xiết bóng cạnh thẳng kính FUSHAN tại nhà máy SADO GROUP.

SADO GROUP - 01

SADO GROUP - 02

SADO GROUP - 03

SADO GROUP - 04

SADO GROUP - 05

SADO GROUP - 06