PHU SON Corporation HCM hoàn thành lắp đặt máy công nghiệp điều khiển kỹ thuật số mài vát và mài xiết bóng cạnh thẳng kính FUSHAN tại cơ sở DINH GLASS.

DINH GLASS - 01

DINH GLASS - 02

DINH GLASS - 03

DINH GLASS - 04

DINH GLASS - 05

DINH GLASS - 06

DINH GLASS - 07

DINH GLASS - 08