Máy mài kính FUSHAN vẫn luôn là một sự lựa chọn đáng tin cậy nhất tại thị trường Việt Nam trong suốt 21 năm của sự hợp tác bền chặt giữa PHU SON Corporation và FUSHAN. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và niềm tin của quý khách hàng là các nhà đầu tư lớn cũng như các đơn vị gia công nhỏ trên toàn quốc.

FUSHAN - VN - 01

FUSHAN - VN - 02

FUSHAN - VN - 03

FUSHAN - VN - 04

FUSHAN - VN - 05

FUSHAN - VN - 06

FUSHAN - VN - 07

FUSHAN - VN - 08

FUSHAN - VN - 09