PHU SON Corporation HCM hạ hàng các loại máy mài kính FUSHAN để chuyển giao cho các khách hàng tại Sài Gòn.

FUSHAN - SG - 01
FUSHAN - SG - 02
FUSHAN - SG - 03
FUSHAN - SG - 04
FUSHAN - SG - 05
FUSHAN - SG - 06
FUSHAN - SG - 07
FUSHAN - SG - 08