PHU SON Corporation HN rút container và giao máy mài kính FUSHAN cho các khách hàng thân thiết tại Hà Nội. Thang 7- FUSHAN-01 Thang 7- FUSHAN-02 Thang 7- FUSHAN-03 Thang 7- FUSHAN-04 Thang 7- FUSHAN-05 Thang 7- FUSHAN-06 Thang 7- FUSHAN-07 Thang 7- FUSHAN-08