PHU SON Corporation HCM hạ hàng và giao các loại máy mài kính FUSHAN cho các khách hàng thân thiết tại các tỉnh phía Nam.

FUSHAN - MIEN NAM - 01

FUSHAN - MIEN NAM - 02

FUSHAN - MIEN NAM - 03

FUSHAN - MIEN NAM - 04

FUSHAN - MIEN NAM - 05

FUSHAN - MIEN NAM - 06

FUSHAN - MIEN NAM - 07

FUSHAN - MIEN NAM - 08

FUSHAN - MIEN NAM - 09