Đội nhóm Kỹ sư PHU SON Corporation HN hoàn thành lắp đặt và chuyển giao máy tự động mài bóng song cạnh thẳng kính FUSHAN tại nhà máy BTV GLASS.

1-btv   2-btv   3-btv   4-btv   6-btv